• Edukacja, rozwój osobisty, zadowolenie i radość to tylko część z określeń, które nam Rodzicom każdego dnia nasuwają się myśląc o szczęściu naszych dzieci. Akademia DUDA powołana przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda tworzy przestrzeń do pogłębiania wiedzy o sobie, daje możliwość rozwoju i wzmacniania swoich mocnych stron, a także wspiera w przełamywaniu barier. Jest miejscem spotkania się z rówieśnikami i wymianą wzajemnych doświadczeń. W ramach Akademii DUDA będziemy aktualnie realizować projekt „Otwórz oczy zobacz siebie“, który składa sie z dwóch równolegle prowadzonych warsztatów:„Wzmacniam siebie i poczucie własnej wartości” oraz „Ja w grupie, grupa ze mną”, i kierujemy do młodzieży w wieku 13-20 lat.

  • Decydując się na dołączenie do grona przyjaciół Fundacji, możecie Państwo pomóc jednemu ze stypendystów poprzez dofinansowanie programu właśnie dla niego. Nagrodą będzie nie tylko uśmiech i zadowolenie dziecka, ale również świadomość, że Państwa wsparcie będzie przyszłościową inwestycją w rozwój młodych talentów, wybitnych indywidualności, które stanowią potencjał naszego społeczeństwa.

  • To już dziesiąta edycja programu stypendialnego Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda. O Stypendium Fundacji mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci, do tej pory Fundacja przyznała ponad 300 stypendiów.

  • Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda została założona w 2004 roku – przez Bognę Duda–Jankowiak oraz Macieja i Marcina Duda, założycieli jednej z największych w Europie Centralnej spółek branży mięsnej – Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A oraz OPOKA TFI - jednego z pierwszych prywatnych TFI na polskim rynku.

OSTATNIE WYDARZENIA